sex-education

sex-education
seksualinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Taikomosios pedagogikos, tiriančios skirtingų lyčių ugdytinių bendravimą ir jų sveiką integravimą socialiniame gyvenime, šaka. Jos problematiką sudaro: 1) lytinis vystymasis ir jo reikšmė mokymuisi ir saviauklai; 2) akceleracija ir jos reikšmė ugdymui; 3) berniukų ir mergaičių tarpusavio santykiai ir jų dorinimas; 4) moksleivių (studentų) santuokos; 5) lytinis švietimas; 6) skirtingų lyčių asmenų bendravimo etika; 7) rengimas šeimos gyvenimui. Šias problemas taip pat nagrinėja: 1) amžiaus tarpsnių pedagogika; 2) seksualinė didaktika; 3) lytinio auklėjimo teorija. Seksualinė pedagogika susiformavo XX a., kai medicina, sociologija, etika iškėlė daug sudėtingų šeiminio ir mokyklinio ugdymo problemų. Vyskupas K. Paltarokas parašė specialų veikalą „Seksualinis jaunuomenės švietimas“ (1926). Trečiajame XX a. dešimtmetyje Lietuvos mokyklose buvo įvesta: 1) lytinis švietimas dėstant biologiją, žmogaus higieną 2) specialus lytinio švietimo kursas aukštesniosiose klasėse; 3) klasės vadovo darbo sistemoje – moksleivių rengimo šeimos gyvenimui klausimai; 4) mokymo dalykas – šeimos etika ir psichologija. kilmė lot. sexsualis – lytinis atitikmenys: angl. sex-education vok. Sexualpädagogik rus. сексуальная педагогика

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Sex education — Sex Ed redirects here. For other uses see Sex Ed (disambiguation). Barbara Hastings Asatourian of the University of Salford demonstrates Contraception , a sex education board game played in UK schools. Sex education refers to formal programs of… …   Wikipedia

  • sex education — UK US noun [uncountable] information about sex and sexual relationships that adults teach to young people, especially in school Thesaurus: school subjectshyponym * * * noun [noncount] : education in schools about sex called also (informal) sex ed …   Useful english dictionary

  • Sex Education — is an aspect of modern Western secondary education. It may also refer to: * Sex Education (book) , a young adult novel by Jenny Davis on the American Library Association s list of Top 100 banned books …   Wikipedia

  • sex education — N UNCOUNT Sex education is education in schools on the subject of sexual activity and sexual relationships …   English dictionary

  • sex education — sex edu.cation n [U] when young people are taught about sex, especially at school …   Dictionary of contemporary English

  • sex education — sex edu,cation noun uncount information about sex and sexual relationships that adults teach to young people, especially in school …   Usage of the words and phrases in modern English

  • sex education — /sɛks ɛdʒəˈkeɪʃən/ (say seks ejuh kayshuhn) noun education about sex, especially relating to methods of contraception and safe sex …  

  • sex education — noun (U) education in schools about the physical processes and emotions involved in sex …   Longman dictionary of contemporary English

  • sex education — UK / US noun [uncountable] information about sex and sexual relationships that adults teach to young people, especially in school …   English dictionary

  • sex education — noun Education about human sexual anatomy, reproduction, and intercourse and other human sexual behavior …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”